bar10_blue.gif
 3 rue Edmond Rostand 77130 Montereau Fault Yonne  Seine et Marne - France
Tel/Fax: 00 33 (1) 64 32 36 61     E-Mail: cultureturque@hotmail.com    Site: http://www.cultureturque77.free.fr 
  L’ACTM (Association Culturelle Turque de Montereau), crée le 18 décembre 1981, est une association de loi 1901 à but non lucratif. Son but, est de faire connaître la langue et la culture turque à travers toute sa diversité. Principalement en organisant des manifestations  tels que; expositions, Kermesse, journée de l'amitié, journée Turque..et des sortie Culturelle tels que; Fami-Parc, Cinéma....
C'est aussi une plate-forme d'entraide avec L'Association Sportive Turque de Montereau (L'ASTM). Cette Association possède un Bureau dans nos locaux au Centre Culturel Turc de Montereau. L'ACTM à une branche nommé Branche des Parents d'élèves turcs, qui s'occupe des problèmes liés avec la scolarité des élèves de ses membres. Une Branche nommé Branche des Dames, qui s'occupe des problèmes liés à ces dernières et qui organise aussi des programmes culturels et educatifs. Enfin L'ACTM possède une branche nommé Branche des Jeunes, qui s'occupe d'organiser des activités liés aux jeunes.
l'ACTM milite pour l'intégration. Elle gère tout les problèmes que peuvent rencontrer ses membres, tels ques; formalités administratives, décès (Rapatriement des défunts en Turquie.)...
Le Nouveau Centre Culturel Turc construit le 14 Juin 2003, fournit un lieux de Culte (La salle de Prière Musulmane YUNUS EMRE CAMII), un Salon de thé avec vidéo projecteur, une salle de coiffure, un mini marché (avec des produits provenant essentiellement de turquie), une salle de Cours (pour apprendre la langue française, le rattapage scloraire, les cours d'islam...), une Chambre d'Hôte, des salles d'ablution, une Bibliotèque, une salle pour les Dames (Télé, lecteur de DVD Ordinateurs multimédia...), une salle pour les Jeunes (Télé, lecteur de DVD Ordinateurs multimédia...), une salle pour la  Branche des Parents d'élèves turcs.
Enfin l'ACTM est partenaire du comité de Jumelage de Montereau pour le jumelage entre la
ville de Montereau en France et d'Aydin en Turquie.
  Montereau Türk İşçileri Kültür Derneğimiz (MTİKD), fransa cumhuriyeti 1901 seneli dernekler kanunu çerçevesince,18 Aralık 1981 tarihinde kurulmuştur.
Amacı; türk Dilini ve Kültür&uilikleriyle yaşatmak ve tanıtmaktır...
        Bu amacımıza ulaşmak içinde, Kültürel geziler, Dostluk Günü, Türk Günü, Hac Merasimi, Sünnet Merasimi, Mevlidi Şerifeler, Kermes...gibi günler düzenlemekteyiz. Ayrıca Montereau Türk Spor Kulübü ile birlikte çalışmaktayız, bu derneğin Kültür Merkezimizde bir bürosu bulunmaktadır.
Derneğimizin Okul Aile Birliği Kolu, Kadınlar Kolu ve Gençlik Kolu bulunmaktadır.
        Entegrasyon için çalışmaktayız. Fransizca dersi vermekteyiz. Üyelerimizin hayat zarfında karşılaştıkları problemleri ele alarak en kısa zamanda üstünden gelmeleri için yardım etmekteyiz (Sigorta, Araba kazası, Araba alım satım, Konsolosluk işlemleri, Hastalık, Cenaze nakli...)
14 Haziran 2003 tarihinde yardım severlerle yaptırdığımız Montereau Türk Kültür Merkezimizin çeşitli bölümleri bulunmaktadır.
        Bunlar: Montereau Yunus Emre Camiimiz, Lokalimiz, berberhanemiz, Marketimiz, Dershanemiz, Misafirhanemiz, Kadın/Erkek Abdesthanelerimiz, Kütüphanemiz, Kadınlar Kolu Şubemiz, Gençlik Kolu Şubemiz, Spor Kulübü Şubemiz.
Ayrıca Fransa'da Montereau Türkiye'de Aydın Kardeş Şehir ilişkilerinde aktif bir şekilde çalışmaktayız.
 DİNİ HİZMETLERİMİZ:
Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak İslam Dininin Kur'an'a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde  tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Başlıklar halinde Faaliyetlerimizden bazıları:
 1.  Cami Faaliyetleri:
- Vakit Namazları,
-  Cuma Namazları,
-  Bayram Namazları,
-  Cenaze Namazları,
-   Ramazan programları ve Teravih Namazları,
2.Temel Dini Bilgiler Kursları (Bütün yaş gurupları için )
3. Vaaz, İrşad, konferans ve Seminerler,
4. Kandil Gecelerinin kutlanması,
5. Bölgemiz Genelinde Yarışmalar (Dini Bilgiler, Kuran Okuma...)
6. Kutlu Doğum Haftası kutlamaları,
7. Hastane Ziyaretleri,
8. Canaze merasimleri,
9. Dini Nikah ve duğun merasimleri,
10. Sünnet Merasimleri,
11. Ramazan ve İftar Programları
 
KADIN KOLLARI FAALİYETLERİMİZ:
Derneğimiz, Kadınlarımızın sosyal yaşamda ve derneğimizin faaliyetlerinde daha fazla yer alması için hanımlar kolu, çalisma grubunu kurmuştur. Kadınlar için bir lokalimiz bulunmaktadır.Derneğimizde uzman kişi ve kurulusların yardımını da alarak aşağıdaki faaliyetler sunulmaktadır.
-Genel problemler için ve Fransa'ya Aile Birleşimi ile gelenlere danışmanlık,
-Ortak sohbet gün ve geceleri,
-Kadınlar ile ilgli güncel konularda tartışma ve panaller,
-Fransızca kursları
-Ortak Geziler,
-Derneğimizin faaliyetlerine yarar amaçlı kermesler düzenlenmesi,
-Yemek Kursları.
 
GENÇLİK KOLLARI FAALİYETLERİMİZ:
 Derneğimiz, Gençlerimizin sosyal yaşamda ve derneğimizin faaliyetlerinde daha fazla yer alması için Gençlik kolu, çalisma grubunu kurmuştur. Gençler için bir lokalimiz bulunmaktadır.Derneğimizde uzman kişi ve kurulusların yardımını da alarak aşağıdaki faaliyetler sunulmaktadır.
-Genel problemler için ve Fransa'ya Aile Birleşimi ile gelenlere danışmanlık,
-Ortak sohbet gün ve geceleri,
-Gençlerle ile ilgli güncel konularda tartışma ve panaller,
-Fransızca kursları
-Ortak Geziler,
-Derneğimizin faaliyetlerine yarar amaçlı kermeslerde görevli olmaları
                        

Gelin Canlar

Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
Gönülden koyalım ortaya yüreğimizi
Hakka hizmet ekmekle bu güzelliğimizi
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
Unutmayalım yaşadığımız toprakları
Yarın Allah katındaki sorumlulukları
Bırakalım dedikodu yanlış yorumları
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
Yeni nesiller için kardelenler açacak
Etrafa binbir türlü güzellikler saçacak
Hizmeti olan insanlara Allah bakacak
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
İnsanlık için derneğimiz hakkın çeşmesi
Herkesin gelipte buradan sular içmesi
Hedefimiz gönüllere şifalar vermesi
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
Çok kısa zamanda hızlıca yapıldı bu işler
Bu işler ise hep ahiret hayatını süsler
Allahın hoşuna gider bu çalışma düşler
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
 Ne mutlu bu dernekte sorumluluk bilene
Allah için özden içinden yardım edene
Hak için gönül bağıyla hizmeti sevene
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
Caminin yapılması gerçek bir sadakattır
Yarın öteki alemde güzel mükafattır
Bunları bilen insanlar için bu bir haktır
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
 
Burası yarınlara atılacak bir tohumdur
Derneğe yardım etmek boynumuzun borcudur
Hakkın dışındaki sevgiler gaflet uykudur  
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi  
 
Haydi Montereau türkleri verelim elele
Birlik beraberlik içinde gönül gönüle
Hakka dayalı hizmetle saygı ve sevgiyle
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi    
 
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
Gönülden koyalım ortaya yüreğimizi
Hakka hizmet ekmekle bu güzelliğimizi
Gelin canlar yaşatalım bu derneğimizi
Nizamettin ALKAN GÜLER
        Kelkit GÜMÜŞHANE

  Modernleşen Toplumda Camilerle

 Din Görevlilerinin Değişen Rolleri

Modern dünyada, müntesiplerinin sadece ibadet ihtiyacını karşılayarak yaşayan bir din kurumu bilinmemektedir. Dini kurumlar değişimin yıkıcı etkisinden kendilerine yeni hizmet alanları açarak, topluma neden gerekli olduklarını hizmet üreterekgöstermişler ve maddi manevi ihtiyaç sahibi insanlarınayağına hizmet götürerek varlıklarını muhafaza edebilmişlerdir. Bugüne kadar Anayasa ve kanunların verdiğigüçle varlığını sürdüren ve görevini ifa eden Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa Birliği sürecinde çeşitli yapısal ve fikri sorunlarla karşılaşacağı muhakkaktır. Bu sorunların çözümünde, Kurumun dinî karakteri yanında sosyal hizmet üretme ve bunun için imkanlarını seferber etme kabiliyeti belirleyici olacaktır. Kurumun modern toplum şartlarında yaşayan insanlara sosyal hizmet üretebilmesi idarî, malî ve hukukî bazı düzenlemeler yapmasını icap ettirmektedir. Bu tür bir faaliyetin Başkanlık merkezini, müftülükleri, camileri ve cami görevlilerini ilgilendiren boyutları vardır.

Camilerin ve din görevlilerinin, tarihte bugünkü konumlarına göre çok farklı görevler icra ettikleri bilinmektedir. İslamın ilk dönemlerinden itibaren camiler; eğitim öğretim, mahkeme, misafirhane, resmi daire gibi fonksiyonlar icra etmişlerdir. Osmanlı toplum örgütlenmesinde

de, camilerin çeşitli fonksiyonlarını devam ettirdikleri görülmektedir. Gerek şehirlerde gerekse diğer yerleşim alanlarında cami merkezli bir şehir mimarisi ve sosyal hayat organizasyonu hemen hemen ülkenin her tarafında görülebilmekte idi. Cumhuriyetle birlikte, resmi ve sivil

örgütlerin toplumsal işlev ve fonksiyonları yeniden tanımlanmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile kabul edilen Anayasa ve çıkarılan kanunlar, bu tanımlamanın birer aracıdırlar. Modern bir toplum ve devlet kurmayı amaçlayan yeni düzende uygulamaya konan modernleşme projesi çerçevesinde camilerin çeşitli sosyal görevleri diğer devlet kurumlarına verilmiş, cami görevlilerinin fonksiyonları da ibadetleri yönetmekle sınır

landırılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki sosyal şartlar itibariyle, takip edilen politika anlaşılabilir. Ancak bugünkü şartlar açısından Türkiye‘deki anayasal düzene karşı, cami ve din görevlilerimerkezli bir muhalefet hareketi Başkanlığın tarihinde ne olmuştur ne de bu

nun imkanından bahsetmek mümkündür. Toplumun modernleşmesine paralel olarak oluşturulan idari, hukuki, sosyal ve siyasi yapısı herkes tarafından kabul edilen ve savunulan bir temele oturmuştur. Bu sebeplerden dolayı birer dini müessese olarak camiler ile din görevli

lerinin fonksiyonlarının, özellikle şehirlerde ve büyük ilçelerde yeniden tanımlanması zarureti hasıl olmuştur. Bu tanımlamada ülkemiz içinde yaşanan göç hareketleri, yükselen eğitim seviyesi, artan gelir miktarı, değişen yaşam tarzı, şehirleşmenin ortaya çıkardığı sosyal

problemler, resmi ve sivil kurumlarla işbirliği gibi hususlar göz önüne alınmalıdır.

Bu bağlamda, özellikle göç alan şehirlerdeki camilerimizin çevre ile irtibatı, sadece namaz kılınan yer olmakla sınırlı kalmamalıdır. İnsanların camiye geliş amaçlarında bir farklılık meydana gelebilmesi için çevrede yaşayan insanların bazı maddi ve manevi sorunlarının

çözümüne mütevazı katkı yapılabilmelidir. Halkımızın ibadet ihtiyacını karşıladıktan sonra üstlenebileceği konularla ilgili olarak, aşağıdaki tekliflerin en azından yeterli alt yapısı olan camilerde denenmesi gereği üzerinde önemle durulmalıdır.

1. Yeterli alt yapısı olan camiler, birer Halk Eğitim Merkezi olarak düşünülmelidir. Bugünkü şehir hayatı içerisinde ailelerin çocuk yetiştirme, eğitim, sağlık, güvenlik gibi konularda yardıma ihtiyaçları vardır. Bu ve daha özel alanlarda Türkiye’de yetişmiş insanlardan istifade edilerek, müftülüklerle işbirliği halinde cami çevresinde yaşayan insanlara bilgilendirme programları uygulanmalıdır. Bu faaliyetler için, cami çevresinden

gönüllü çalışma grupları oluşturulabilir.

2. Camiler çocuklara, gençlere ve kadınlara da hitap edebilmelidir. Bunun için cami dernekleri bünyesinde kadın kolları oluşturulmalı, camilerin müştemilatı içerisinde kadınlar için faaliyet alanları ayrılmalıdır. Bu alanlar marifetiyle çevredeki kadınlara yönelik kültür ve eğitim hizmeti yapılabilmelidir.

3. Camilerde bir kütüphane, mümkün olan yerlerde bilgisayar ve internet imkanı sağlanmalıdır. Bu suretle çocukların camiler ve din görevlileri ile çok pozitif ilişki kurabilmeleri sağlanmış olacaktır.

4. Camilere devam eden çekirdek cemaat grubu bilindiği üzere yaşlı ve emekli insanlardan meydana gelmektedir. Zamanını geçirecek değişik alternatiflerden yoksun olan bu kimselere, camiler bünyesinde rahat edebilecekleri, itilip kakılmadan oturup sohbet edebilecekleri, istedikleri zaman çay kahve içebilecekleri bir yer temin etmek, burasını bu insanların kullanımına hazır halde bulundurmak, onlar için çok önemli bir hayat yardımıdır. Emeklilik ve yaşlılık durumunun insanlar üzerindeki menfi etkilerini anlamaya çalışmak, onların ufak tefek kusurlarını hoşgörü ile karşılamak, görevlilerimizin yapmaları gereken bir insani vecibe olarak bugün daha da önemli hale gelmiştir.

Bugünkü toplumsal şartlar muvacehesinde cami görevlilerimiz ise imamet ve hitabet görevi yanında şu konularda daha aktif olabilirler:

1. Görevlilerimiz ilk önce her gün muhatap oldukları çekirdek cami cemaatini iyi tanımalıdırlar. Buradaki tanımadan maksat, ismen veya şahsen kişileri bilmek değildir. Kişinin geldiği yeri, eğitimini, mesleğini, ailesini, ekonomik durumunu, özel ilgilerini ve problemlerini bilmektir.

Bu amaçla görevlilerimiz, cemaati tanıma formu geliştirebilirler. Bunun yararı, her gün beraber olunan insanlara onların hassasiyetlerine göre davranabilme ve onlarla karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki tesis edebilmek olarak görülecektir.

2. Bu konuda ikinci önemli kriter, cuma cemaatini tanımaktır. Cuma cemaati genellikle o mahallede oturan ve çalışan insanlardır. Din görevlisinin bulunduğu çevredeki iş hayatından ve iş hayatının sorunlarından haberdar olması gerekir. Bu sebeple din görevlilerinin çevre haritası

çıkarmaları, çevrelerinde hangi iş yerleri ve ticari müesseselerinin bulunduğunu tespit etmeleri gerekir. Bu bilgilere göre cami görevlilerimiz cemaate herhangi tavsiyede bulunurken, kime neyi tavsiye edeceğini bilebilecektir.

3. Cami görevlilerinin bu konuda tespit etmeleri gereken üçüncü mesele, o mahalde oturan ailelerle ilgili bilgilerdir. Mahalle imamhatibi olmaları itibariyle her an kendileri ile karşılaşabileceği, evlerine misafir olabileceği kim seler olarak çevrede oturan ailelerin menşei, eğitim sevi

yesi, gelir durumu, tespit edebiliyorsa ailevi sorunları, komşuları ile ilişkiler açısından ailelere ait bilgilerde cami görevlilerinin bu kimselerle doğru ilişki kurabilmeleri açısından önemlidir.

4. Bir cami görevlisinin çevresinde sosyal bir figür olarak rol oynayabilmesinin diğer bir önemli şartı da çevresindeki resmi kurumlarla olumlu diyalog kurmasıdır. Her mahallede okul, karakol, belediye, muhtarlık, çocuk yuva Cami görevlilerimiz ölüm anlarında, büyük başarılar elde et

sı, huzurevi, öğrenci yurdu ve okullar bulunmaktadır. Bu müesseseler birer sosyal hizmet birimleridir. Cami görevlilerinin bu merkezlerden ve faaliyetlerinden haberdar olmaları, karşılıklı yardımlaşmayı ve cemaat içerisindeki yardıma muhtaç insanların buralardan istifade edebilme

lerini sağlar.

5. Cami görevlilerimiz çevrelerinde yaşayan insanların yaşantısına gerekli zamanlarda eşlik edebilmelidirler. İnsanlar doğum, evlenme, hastalık, ölüm anlarında, büyük başarılar elde ettiklerinde veya büyük zararlara uğrayıp iflas ettiklerinde, hayatlarını ilgilendiren önemli kararlar

arifesinde, çeşitli ailevi sorunları olduğu zamanlarda etrafında güvenebileceği insanlar ararlar. Bir cami görevlisinin mahalle sakinlerinin bu zamanlarını gözetip onlarla kriz anlarında ilgilenmesi, teskin edip tesellide bulunması, iyi günlerinde sevinçlerine ortak olması, cami imamlığı

yanında mahallede önemli ve faydalı bir kişilik haline geldiğinin bir göstergesidir.

6. Cami görevlileri, çevrede yaşayan insanların rahat ulaşabilecekleri kimseler olmalıdır. İnsanların her türlü derdini anlatabileceği sır saklayan, güvenilir bir karaktere sahip olmalıdırlar.

7. Cami görevlilerimiz toplumun geçirdiği değişikliğinde, farkında olmalıdırlar. Bugün Türkiye’de okullaşma oranı çok yükselmektedir. Üniversite mezunu, meslek sahibi hatta yabancı dil bilen insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu olguyu göz ardı eden imamhatiplerimiz; eski usul, insanların hayatına sınırlama getiren, kendine göre norm koyan, kişileri yargılayan, onları mahkum eden tavır içinde olmamalıdır. Bugün Türkiye’nin toplumsal yapısı, eskiye göre kıyaslanamayacak tarzda karmaşık bir organizasyona sahiptir. Devlete ve özel kuruluşlara ait çok sayıda kurum, toplumunyararı için çalışır. Okullar, üniversiteler, mahkemeler, ticarî kuruluşlar, meslek kuruluşları ve diğerleri modern toplum düzeninin vazgeçilmez ögeleridir. Bu kurumların yetki ve hizmet alanına giren konularda insanları buralara yönlendirmek, buralardan hizmet almalarını sağlamak gerekir. Cami görevlilerimizin çevresindeki insanlara yapacakları en önemli hizmetlerden birisi de bu olmalıdır.

Dr. Ahmet Çekin

Diyanet İşleri

 ----------------------------------------------------------------------------------

 MEHMET TALû ILE COCUKLAR VE COCUK EGITIMI ÜZERINE RÖPORTAJ~~~

CENGIZ TAN:Cocuklara dini egitim nasil verilmeli, kac yasindan itibaren baslanmali?

MEHMET TALU: Cocuk bir seyler algilamaya basladigi andan itibaren, o algilama seviyesine göre Allah, Peygamber sevgisinden basliyarak kademe kademe dini egitim verilmelidir.

CENGIZ TAN: Ilk olarak neler ögretilmeli?

MEHMET TALU: Cocuga ilk olarak kendisini Allah Teala´nin yarattigini, Allah Teala´nin büyüklügü ögretilmeli. Allah korkusundan cok, Allah sevgisi verilmeli, sonra cocugun seviyesine göre iman, Islam esaslari anlatilamli. Yedi yasindan önce namaz kilmasini mutlaka ögretmelidir.

CENGIZ TAN: Anne, babaya düsen görevler nedir?

MEHMET TALU: Anne-Baba, daha anne-baba olmadan, diger bir ifadeyle hatta evlenmeden önce Allah´a kul, Peygamber´e ümmet olacak nitelikte bir nesil yetistirme fikrinde olmalidirlar. Bunun icin de:

Evlenirken Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem´in tavsiyelerine uyarak mutlaka DINDAR ES secmelidirler. Evet, ise buradan baslamak lazim. Hem anne adayi yani kiz, hem de baba adayi yani erkek. Aksi halde ciftler arasinda anlasma olmuyor veya cok zor oluyor. Anne-Baba cocugunun egitimi üzerinde ittifak etmeli. Meselâ anne-babadan biri cocugu sabah namazina kaldirirken digeri aciyarak: Birak, cocuk uyusun. uykusuz kalmasin, dememelidir.

Cocuk dünyaya gelince, Sag kulagina ezan, sol kulagina da kamet okuyarak Islami bir isim koymali. Aslinda burda cocugu büyük bir ders veriliyor. Her farz namazinin nir ezani kameti vardir. Cenaze namazi da farzdir. Ezan ve kamet insan dogdugu zaman okunuyor. Ve yavruya deniyor ki: Ey, Evladim, sakin dünyaya ömrünün uzunluguna aldanma! Bak ezanin okundu, kametin de getirildi. Biraz sonra namazin kilinacak. Ona göre hareket et.


Onu helal rizkla beslemeli.


Bir Müslüman olarak bilmesi gerekli olan zaruri dini bilgileri mutlaka seviyeli bir sekilde ögretmelidir. Tahsilinin yaptirmali hayata hazirlamalidir.


Anne-Baba, davranislari ile cocuklarina örnek olduklarini unutmamalidirlar. Güzel örnek olmalidirlar. Daha ufak yastan itibaren dini ibadetlerini cocuklarin yaninda yapmalidirlar. Namaz kilarken, zikir yaparken. Kur´ân-i Kerim okurken cocuk yanimizda olmali ve görmelidir. Yaramazlik yapiyor, gürültü ediyor diye yanimizdan kovmamak gerekir. Zaman zaman camiye beraberimizde mutlaka götürmeliyiz. Seviyesine uygun kitaplar almali ve ona okutmali, biz de dinlemeliyiz.


CENGIZ TAN: Gectigimiz aylarda cikan bir yazida cocugun egitilmesi asamasinda dayaga yer verebilecegini söylediniz. Malum basindan tepki aldiniz. Bu konuyu bize biraz acar misiniz?

MEHMET TALU: O yazida tamamen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e ait hadis-i serife yer vermistim. Dolasiyla o gazeteden zaten baska bir sey beklenemezdi. Yapilan tepki sahsima degil Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem´e yapilmis demektir. O hadis-i serifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem anne babalara, cocuklari yedi yasina gelince namaz kilmalarini emretmelerini buyuruyor. Demek ki anne-baba yedi yasindan önce cocuga namazla alakali bilgileri az cok vermesi gerekiyor. On yasina kadar iyilikle güzellikle kildiracak. On yasina gelince daha kilmiyorsa, anne baba onu cezalandiracak. Namazsiz bir ömür sürmesine meydan vermeyecek. Yoksa cehennem azabina maruz birakacak. Cünkü ufak suclar ikaz edilmezse, gerekli önlemler anlinmazsa büyük suclara tesvik edilmis olur. Bak burasi cok önemli. Büyük hirsizliklar hep kücük hirsizlikla baslamistir. Vurgunlar, rüsvetler, öldürmeler hep böyle. Namaz kilmayan on yasindaki cocuga anne babasi, cocugun anlayacagi türde bir ceza mutlaka vermelidir. Bunlar mahrumiyet olabilir, ufak bir oksama olabilir. Anne-Baba daha iyi bilir.
Sabah gazetesi hakkinda tekzip davasi actim. Itirazlarina ragmen kazandim. Elhamdülillah. Tazminat davasi da devam ediyor... InsaAllah onu da kazanacagiz.

CENGIZ TAN: Risale-i Nur´un yazari (müellifi) Bediüzzaman Said Nursi´nin dedigi gibi, devir iman kurtarma devri. Mümin bir insan, bu zamanda imanini kurtarmak icin neler yapmali?

MEHMET TALU: Inandigini mutlaka yasamali. Yoksa yasadigi gibi inanmaya baslar. hep böyle oluyor.

CENGIZ TAN: Özellikle gencler bu fitne asrinda Islami yasayista nasil basarili olabilirler?

MEHMET TALU: Iyi bir cevre, iyi bir arkadas sahibi olmaya gayret etmek lazim. Yoksa uzlete cekilmek gerekir. Kur´ân-i Kerimi mutlaka okumak, anlamak ve hayata uygulamak gerekir. Saadet asrini okumak ve tatbik etmek gerekir. Dini güzelce yasayan, yasatan ilmi sahibi, ilmiyle de amil ihlasli kimselerle beraber olmak gerekir...


~~Askin_Bedelit~~
Öncelikle MEHMET TALû kimdir kisaca özetlemeye calisayim:

Temmuz 1953´te Sakarya-Akyazi´da dogdu...
1980´de Erzurum Islami Ilimler Fakültesinde mezun oldu(burda Arapca asistanlik imtihanini kazandi ve bu enstitüye tayin edildi)... Hafizligini Akyazi´da yapti... Tahsili sirasi Arapca dersleri aldi... 1983´de Kayseri´de, 1987´de Samsun´da Arapca ögretim görevlisi olarak naklen tayini yapildi... 1988´de Istanbul Fetih Ilim ve Arastirma Vakfi´nda Egitim müdürü olarak göreve basladi.. Fikih, Kelâm özel calismalar yapmaktadir.. 1989 yilindan beri Milli Gazete Fikih kösesinde yazarligin yani sira, Beyan Dergisinde Tasavvuf üzerine makaleler yazmaktadir... Mehmet Talû´nun Arapca ve Fikhi konulara dair yayinlanmis 7 eseri bulunulmaktadir...

~~

Röportaj´a gelince.. Cocuk egitimi cok önemli ve gercekten dikkata alinmasi gerekli olan bir konu oldugu icin, buraya eklemeye uygun gördüm... bulungumuz devir cocuklarimizi kücük yasta bile haram sinirlarini zorlamaya tesvik edebiliyor... ve bunlarin olmamasi icin Mehmet Talû hocamizin dedigi gibi Peygamberimizin (s.a.v) Efendimizin tavsiylerini mutlaka uygulamak lazim.. burda cevap olarak verilenler, aslinda kulagimiza küpe olmasi gerekiyor... Rabbim hepimizin yardimcisi olsun...

Vesselam               
Kaynak: http://www.islamforum.net/

 

[Ana Sayfa - Page Principale]
bar10_blue.gif
Copyright Centre Culturel Turc 1981-2006 © Site Web créé par:
 3 rue Edmond Rostand 77130 Montereau Fault Yonne  Seine et Marne - France
Tel/Fax: 00 33 (1) 64 32 36 61   Site: http://www.cultureturque.fr.st
 Webmaster : cultureturque@hotmail.com
Güncelleme/Mise à jour:
 
    Entrez dans Top Sites Cojep et votez pour Notre site!!!